Confidentialitate

Reguli de confidenţialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată S.C. SAMA BIT SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul de contact pe perioada limitata cat echipamentul Dumneavoastra se afla in SERVICE, datele personale pe care ni le furnizaţi.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
Totodată, aveţi dreptul să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, trimiteti o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. SAMA BIT SRL,Strada Constantin Caracas nr 16,Bucuresti,Sector 1.

Datele personale colectate vor fi utilizate doar pentru contact pe perioada cat echipamentul Dumneavoastra se afla in service.

Orice date personale stocate pe orice tip de suport fizic existent in echipamentele lasate in service nu vor fi accesate,vizualizate,copiate sau prelucrate in nici un fel fara acordul si cererea expresa a Beneficiarului.
Integritatea acestor date nu intra in responsabilitatea producatorului/centrului de service si nu se garanteaza.